"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

Regulacje prawne w Polsce

Regulacje prawne stanowią podstawę dla wszystkich działań mających na celu ochronę młodzieży.

W oparciu o zakończony już projekt YPRT przygotowane zostało aktualne zestawienia regulacji prawnych, dotyczących mediów oraz młodzieży, obowiązujących w poszczególnych krajach oraz na szczeblu europejskim.

Baza regulacji prawnych będzie stale aktualizowana i systematycznie uzupełniana.Tytuł Zakres geograficzny
Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr. Nr 88, poz. 553 ze zmian.)

http://fdn.pl/regulacje-prawne-dot-pornografii-w-tym-pornografia-dziec
ieca


http://fdn.pl/regulacje-dot-zagrozen-w-internecie

Polska
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926)

http://fdn.pl/regulacje-dot-zagrozen-w-internecie

Polska
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn.: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631)

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19940240083&type=3

Polska
Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (t. jedn.: Dz.U. 2007 nr 109 poz. 756)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071090756

Polska


Pokaż wszystkie kraje (dostępne tylko w języku angielskim)