"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

Právní úpravy v České republice

Právní úpravy představují základní rámec pro všechny aktivity týkající se ochrany dětí a mládeže. Na základě dřívějšího projektu YPRT (Youth Protection Roundtable - Kulatý stůl ochrany mládeže) byl sestaven a aktualizován přehled právních úprav týkajících se mládeže a médií v jednotlivých evropských zemích i na evropské úrovni. Přehled zatím není finální. Bude průběžně aktualizován a postupně dokončován.

Název Zeměpisné hledisko
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (2001)

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51457&fulltext=Z
~C3~A1kon~20o~20provozov~C3~A1n~C3~AD~20rozhlasov~C3~A9ho~20a~20televi
zn~C3~ADho~20vys~C3~ADl~C3~A1n~C3~AD&nr=&part=&name=&rpp=15#local-cont


Česká republika
Zákon o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=70994&ful
ltext=Z~C3~A1kon~20o~20provozov~C3~A1n~C3~AD~20rozhlasov~C3~A9ho&nr=&p
art=&name=&rpp=15#local-content


Česká republika
Zákon o regulaci reklamy (1995)

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=40~2F1995&rpp=15#s
eznam


Česká republika


Zobrazit všechny státy (pouze v angličtině)