"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

O SocialWeb - SocialWork

Projekt SocialWeb - SocialWork był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet w kategorii Knowledge Enhancement Projects. Projekt koordynowała niemiecka fundacja Digitale Chancen. Partnerami projektu były organizacje z Czech, Litwy, Polski i Hiszpanii. Projekt był realizowany w okresie od 15.05.2012 r. do 30.06.2014 r. Głównym celem projektu była poprawa poziomu bezpieczeństwa dzieci w Internecie poprzez odpowiednie działania z zakresu pracy socjalnej.

Pracę socjalna z dziećmi i młodzieżą stanowią działania edukacyjne i środowiskowe, które z jednej strony starają się przezwyciężać ich społeczne wykluczenie, a z drugiej pomagają radzić sobie z indywidualnymi ograniczeniami. Młodzi ludzie spędzają czas wolny w klubach młodzieżowych, świetlicach, bibliotekach, klubach sportowych czy innych instytucjach, gdzie szukają pomocy, a jednocześnie często korzystają z Internetu. Pracujący tam profesjonaliści dobrze znają sytuacje i potrzeby swoich podopiecznych, jednak w swojej pracy rzadko stykają się z komputerem i Internetem, dlatego może im brakować wiedzy o zagrożeniach i ryzykownych zachowaniach w Internecie.

Przyjęta strategia projektu:

  1. oparcie się na wiedzy pracowników socjalnych i ich doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz
  2. odpowiedzenie na potrzeby profesjonalistów związane z użytkowaniem nowych mediów w pracy socjalnej.

Projekt zakładał:

Zadaniem projektu Social Web - Social Work było:

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Opis projektu Social Web - Social Work dostępny jest w następujących językach: