"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

O projektu SocialWeb - SocialWork

SocialWeb - SocialWork byl dvouletý projekt pro oblast rozšiřování znalostí v rámci programu Safer Internet, financovaného Evropskou komisí. Byl zahájen v květnu 2012 a koordinován německou nadací Stiftung Digitale Chancen. Partnery projektu se staly organizace z České republiky, Litvy, Polska a Španělska. Projekt probíhal od poloviny května 2012 do konce června 2014.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšování online bezpečnosti dětí s využitím pozitivní energie a vlivu sociální práce s dětmi a mládeží v ohrožení. Sociální práce s dětmi a mládeží obecně nabízí sociálně-výchovnou pomoc mladým lidem ve snaze kompenzovat jejich sociální znevýhodnění a překonat jejich osobní nedostatky. Mladí lidé často tráví svůj volný čas ve střediscích volného casu, komunitních centrech, mládežnických a sportovních klubech, veřejných knihovnách, apod., kde hledají podporu, radu a spolu se svými vrstevníky používají internet. Odborníci, kteří zde pracují, jsou dobře obeznámeni se všedními starostmi a potřebami mladých. Přesto se jejich vlastní každodenní práce jen částečně – pokud vůbec – týká počítačů a internetu, a zpravidla jim chybí podrobnější znalosti jak reagovat na online hrozby a rizikové chování online.

Strategie projektu

  1. Vycházela z podrobných znalostí a obeznámenosti sociálních pracovníků s cílovou skupinou ohrožených dětí a mládeže a
  2. Citlivě pokrývala jejich potřebu důkladnější znalosti používání digitálních médií v jejich sociální práci.

Projekt

Realizované výstupy projektu Social Web - Social Work:

Pokud máte zájem o další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.

Abstrakt projektu SocialWeb - SocialWork je k dispozici v následujících jazycích: