"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

Internetový obsah a služby vhodné pro děti ve věku 4 – 12 let

Internet nabízí velké množství informací na nejrůznějších stránkách, z nichž řada je také určena dětem. Denně je na internet umisťován nový obsah, částečně poskytovateli, kteří jsou známí i z jiných oblastí, částečně samotnými uživateli (v takovém případě se jedná o tzv. user-generated content / obsah vytvářený uživateli). Proto je často obtížné rozhodnout, který obsah je pro děti vhodný, a kde byste je raději neměli nechat surfovat. Právě u mladších dětí je smysluplné společné užívání internetu.

Pokud se Vaše cílová skupina často pohybuje bez dozoru na internetu, měli byste na počítač, chytrý telefon nebo tablet nainstalovat filtrovací software pro děti a dospívající, abyste je ochránili před obsahem, který je určen jen dospělým. Informace o různých programech dostupných na trhu poskytuje stránka www.sicher-online-gehen.de, kde najdete také výsledky evropského srovnání produktů www.sipbench.eu.

Mluvte s dětmi o tom, že ne všechny webové stránky jsou vhodné pro děti a že na internetu mohou narazit i na obsah, který je může vystrašit nebo šokovat. Řekněte dětem, že jste nainstalovali ochranný filtrovací program, abyste zamezili setkání s takovým obsahem. V ideálním případě společně s dětmi vyhledejte webové stránky, které nabízí vhodný a kvalitní obsah pro nejmladší uživatele.

V rámci evropského projektu POSCON byl vytvořen seznam zahrnující různé aspekty, které by měly být zohledněny u online obsahu pro děti. Důležitou roli hrají následující kritéria: způsob oslovování přiměřený cílové skupině, atraktivní a oslovující struktura, uživatelská přátelskost, bezpečnost, důvěryhodnost, ochrana soukromí, pravidla pro obsah tvořený uživateli a prvky sociálních médií a také omezení komerčních prvků, jako je reklama a internetové obchodování.

Podrobnou verzi seznamu: Kritéria pro pozitivní obsah a služby pro děti (ve věku 4 – 12 let) nejdete na webových stránkách projektu POSCON:
http://www.positivecontent.eu/checklist-cz/

Na základě kritérií z projektu POSCON jsme vytvořili krátký a jednoduchý seznam o dvanácti bodech, které Vám mohou pomoci zjistit, jestli je daná webová stránka vhodná pro děti. Společně s dětmi projděte internet, prohlédněte si dětské webové stránky a nechte děti, ať je ohodnotí na základě těchto kritérií*:
(Tento materiál je vhodný také pro předání rodičům.)

12 bodů pro děti a rodiče*

Zjistěte, jestli je webová stránka vhodná pro děti:

 1. Design / vzhled stránky.
  Líbí se mi / nelíbí se mi
 2. Chápu, o čem stránka je.
  Dobré / nepříliš dobré
 3. Rozumím textu na stránce.
  Dobré / nepříliš dobré
 4. Na stránce se snadno orientuji.
  Dobré / nepříliš dobré
 5. Stránka má zvláštní oddíl pro dospělé.
  Ano / ne
 6. Na této stránce snadno najdu kontakt na osobu, které mohu napsat.
  Ano / ne
 7. Na této stránce vidím reklamu.
  Ano / ne
 8. Reklama je na této stránce snadno odlišitelná od ostatního obsahu.
  Ano / ne
 9. Jsem na stránce vyzýván/a k nákupu čehokoliv?
  Ano / ne
 10. Předtím, než mohu stránku plně využívat, jsem vyzýván k zadání adresy?
  Ano / ne
 11. Předtím, než mohu stránku plně využívat, jsem vyzýván k uvedení svého věku?
  Ano / ne
 12. Na stránce vidím věci, které mě děsí.
  Často / zřídka / nikdy

Společně se svou cílovou skupinou u každé červeně označené odpovědi přemýšlejte, jestli je prohlížená stránka díky tomu nevhodná a tudíž by raději neměla být navštěvována.

V závislosti na věku dětí je možné u některých stránek akceptovat i některé kritické aspekty související s užíváním stránek dětmi. Rozhodnutí o tom, kterým stránkám je vhodné se vyhnout, je nejlepší učinit společně s dětmi.

* Kritéria spočívají na výběru bodů v seznamu z projektu POSCON a pro děti jsou přepracována do jednoduššího jazyka.Prosíme, ohodnoťte tuto online lekci.Zpět na modul