"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

Treści i usługi odpowiednie dla dzieci w wieku 4-12 lat

Internet daje możliwość korzystania z wielu informacji. Znajdują się one na różnych stronach internetowych, z których wiele jest skierowanych do dzieci. Każdego dnia w sieci pojawiają się nowe treści, w części dostarczane przez zewnętrznych twórców, częściowo pochodzą one od samych użytkowników [user generated content (ang) -treści genenowane przez użytkownika]. Z tego powodu często trudno jest zdecydować, co jest odpowiednie dla dzieci, a z jakich obszarów sieci nie powinny one korzystać. Dlatego pomocne jest towarzyszenie zwłaszcza młodszym dzieciom podczas korzystania przez nich z internetu.

Jeżeli grupa z którą pracujesz często korzysta z internetu bez nadzoru, powinieneś zainstalować na komputerze, smartfonie lub tablecie oprogramowanie chroniące dzieci przed treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych. Informacje na temat takich programów dostępnych na rynku znajdują się na stronie internetowej www.sicher-online-gehen.de. Dostępna jest tam również analiza porównawcza dostępnych na rynku narzędzi kontroli rodzicielskiej (http://www.sipbench.eu).

Rozmawiaj z dziećmi o tym, że nie każda strona jest dla nich odpowiednia, że mogą się natknąć w sieci na treści, które mogą być niepokojące lub szokować. Powiedz dzieciom, że zainstalowałeś oprogramowanie chroniące je przed kontaktem z tego typu treściami. Najlepszym rozwiązaniem jest to wspólne z dziećmi analizowanie, które strony oferują odpowiednie dla nich treści.

Europejska sieć POSCON [Positive Online Content and Services for Children in Europe (ang.) - Pozytywne treści i usługi online dla dzieci w Europie], stworzyła listę kontrolną zawierającą aspekty, które powinny zostać wzięte pod uwagę w przypadku treści internetowych skierowanych do dzieci. Istotne są następujące kryteria: odpowiedni sposób zwracania się do dzieci, atrakcyjna i przejrzysta struktura, użyteczność, bezpieczeństwo, wiarygodność, ochrona prywatności, zasady tworzenia treści przez użytkownika oraz elementy mediów społecznościowych jak również regulacje dotyczące elementów związanych z działaniami komercyjnymi, takimi jak reklamy i zakupy online.

Szczegółowa lista kontrolna w nieco zmodyfikowanej wersji przygotowana dla jurorów Europejskiej Nagrody za Najlepsze Treści dla Dzieci znajduje się pod adresem:
http://www.bestcontentaward.eu/criteria-for-judges

Na podstawie kryteriów opracowanych przez POSCON opracowaliśmy krótką, dwunastopunktową listę, które pomoże ci w określeniu czy dana strona jest odpowiednia dla dzieci. Surfuj po sieci razem z dziećmi, odwiedzajcie strony dla dzieci i oceniajcie je przy pomocy poniższych kryteriów:
(Poniższy materiał może być również używany przez rodziców)

12-punktowa lista dla rodziców i dzieci *

Sprawdz czy strona internetowa jest odpowiednia dla dzieci:

 1. Projekt/wygląd strony.
  Podoba mi się / Nie podoba mi się
 2. Rozumiem zagadnienia poruszane na stronie.
  Dobrze / Nie za dobrze
 3. Rozumiem tekst znajdujący się na stronie.
  Dobrze / Nie za dobrze
 4. Łatwo poruszam się po stronie.
  Tak / Nie
 5. Strona ma dodatkową przestrzeń przeznaczoną dla osób dorosłych.
  Tak / Nie
 6. Z łatwością mogę znaleźć osobą kontaktową, do której mogę napisać na temat tej strony.
  Tak / Nie
 7. Na stronie są reklamy.
  Tak / Nie
 8. Łatwo mogę rozróżnić reklamy od innych treści znajdujących się na stronie.
  Tak / Nie
 9. Czy na stronie proponuje mi się kupienie czegoś?
  Tak / Nie
 10. Czy przed skorzystaniem ze strony jestem proszony o podanie mojego adresu?
  Tak / Nie
 11. Czy przed skorzystaniem ze strony jestem proszony o podanie wieku?
  Tak / Nie
 12. Widzę na stronie rzeczy, które mnie niepokoją.
  Często / Rzadko / Nigdy

Zwróć uwagę na każdą czerwoną odpowiedź, mając na uwadze specyfikę grupy do której skierowane są twoje działania i w ten sposób ustal, czy strona nie jest przypadkiem nieodpowiednia i nie powinna być użytkowana przez dzieci.

W zależności od wieku dzieci, niektóre z zagrażających elementów stron mogą być akceptowalne. Jeżeli to możliwe, decyzję o unikaniu niektórych stron internetowych przez dzieci najlepiej podjąć wspólnie z dziećmi.

* Kryteria zostały opracowane na podstawie wybranych pozycji znajdujących się na liście kontrolnej sieci POSCON, przygotowanej w języku zrozumiałym dla dziecka.Oceń moduł.Powrót do modułu